array(54) {
 [0] => string(3) "138"
 ["id"] => string(3) "138"
 [1] => string(12) "产品服务"
 ["name"] => string(12) "产品服务"
 [2] => string(7) "product"
 ["foldername"] => string(7) "product"
 [3] => string(0) ""
 ["filename"] => string(0) ""
 [4] => string(1) "0"
 ["bigclass"] => string(1) "0"
 [5] => string(1) "0"
 ["samefile"] => string(1) "0"
 [6] => string(1) "3"
 ["module"] => string(1) "3"
 [7] => string(1) "1"
 ["no_order"] => string(1) "1"
 [8] => string(1) "0"
 ["wap_ok"] => string(1) "0"
 [9] => string(1) "0"
 ["if_in"] => string(1) "0"
 [10] => string(1) "1"
 ["nav"] => string(1) "1"
 [11] => string(0) ""
 ["ctitle"] => string(0) ""
 [12] => string(0) ""
 ["keywords"] => string(0) ""
 [13] => string(0) ""
 ["content"] => string(0) ""
 [14] => string(0) ""
 ["description"] => string(0) ""
 [15] => string(1) "1"
 ["list_order"] => string(1) "1"
 [16] => string(1) "0"
 ["new_windows"] => string(1) "0"
 [17] => string(1) "1"
 ["classtype"] => string(1) "1"
 [18] => string(0) ""
 ["out_url"] => string(0) ""
 [19] => string(1) "1"
 ["index_num"] => string(1) "1"
 [20] => string(1) "0"
 ["access"] => string(1) "0"
 [21] => string(0) ""
 ["indeximg"] => string(0) ""
 [22] => string(0) ""
 ["columnimg"] => string(0) ""
 [23] => string(1) "1"
 ["isshow"] => string(1) "1"
 [24] => string(2) "cn"
 ["lang"] => string(2) "cn"
 [25] => string(15) "PRODUCT SERVICE"
 ["namemark"] => string(15) "PRODUCT SERVICE"
 [26] => string(1) "0"
 ["releclass"] => string(1) "0"
}
array(54) {
 [0] => string(3) "235"
 ["id"] => string(3) "235"
 [1] => string(15) "三维扫描仪"
 ["name"] => string(15) "三维扫描仪"
 [2] => string(7) "product"
 ["foldername"] => string(7) "product"
 [3] => string(0) ""
 ["filename"] => string(0) ""
 [4] => string(3) "141"
 ["bigclass"] => string(3) "141"
 [5] => string(1) "0"
 ["samefile"] => string(1) "0"
 [6] => string(1) "3"
 ["module"] => string(1) "3"
 [7] => string(1) "1"
 ["no_order"] => string(1) "1"
 [8] => string(1) "0"
 ["wap_ok"] => string(1) "0"
 [9] => string(1) "0"
 ["if_in"] => string(1) "0"
 [10] => string(1) "1"
 ["nav"] => string(1) "1"
 [11] => string(0) ""
 ["ctitle"] => string(0) ""
 [12] => string(0) ""
 ["keywords"] => string(0) ""
 [13] => string(0) ""
 ["content"] => string(0) ""
 [14] => string(0) ""
 ["description"] => string(0) ""
 [15] => string(1) "0"
 ["list_order"] => string(1) "0"
 [16] => string(0) ""
 ["new_windows"] => string(0) ""
 [17] => string(1) "3"
 ["classtype"] => string(1) "3"
 [18] => string(0) ""
 ["out_url"] => string(0) ""
 [19] => string(1) "0"
 ["index_num"] => string(1) "0"
 [20] => string(1) "0"
 ["access"] => string(1) "0"
 [21] => string(0) ""
 ["indeximg"] => string(0) ""
 [22] => string(0) ""
 ["columnimg"] => string(0) ""
 [23] => string(1) "1"
 ["isshow"] => string(1) "1"
 [24] => string(2) "cn"
 ["lang"] => string(2) "cn"
 [25] => string(0) ""
 ["namemark"] => string(0) ""
 [26] => string(1) "0"
 ["releclass"] => string(1) "0"
}
解决方案  THE SOLUTION
1 2 3 4 5
 • 产品概述
 • 技术规格
 • 行业应用
 • 经典案例
 • 相关新闻

DPI-8手持三维扫描仪

 

精确采集施工现场数据

    在采集详细的施工现场数据时,扫描数据记录完整的三维场景的能力是无与伦比的。3D扫描所提供的数据集是三维、可测量、可共享的,能够流畅地实现内外业的互联。

 

 

    如果传统的激光扫描和摄影测量学习过程阻碍了你了解三维扫描技术的脚步,那么现在承包商们又多了一个选择。DPI-8手持扫描仪降低了扫描的门槛,能够生成可以信任的强大的竣工数据交付成果。

 

 

    DPI-8扫描仪轻巧的设计和单手操作方式对于建设项目来说是一个很有吸引力的选择。高分辨率的相机和强大的安卓平板电脑让该解决方案变得更加高效、简单。

 

 

简单直观的工作流程

    在扫描过程中,大屏幕和可视数据采集能为用户提供灵活的反馈,简化新手用户的学习过程。可以与关键利益方分享项目的3D点云数据,这样所有人都能访问精确的详细交付成果,工作结果会变得更加准确。由于它是直接集成到 Trimble RealWorks软件中的,用户可以在现有的静态扫描基础上,获取到只能通过手持扫描解决方案采集的扫描数据。

 

 

单手操作

    不论是采集施工现场中难以到达区域的数据,还是空出一只手保持稳定性,DPI-8手持扫描仪的外形因素考虑到了承包商的情况。用户可以专注采集数据,并用空闲的那只手来提供一个安全的工作环境。

 

专为承包商设计的技术

DPI-8手持扫描仪以一个有吸引力的价格为施工现场几乎所有的利益方开启了三维图像采集的世界。

 

DPI-8手持扫描仪的附加功能:

追加数据功能:扫描,停止,扫描,拼接。该系统能够自动拼接扫描结果,用户可以不断移动,选取最好的角

   度和全面的数据集。

实时数据质量反馈:能立即知道采集到的数据质量如何,减少返工。

便携式数据格式:专业化的压缩过程减小了数据文件的尺寸,与项目关键利益方共享数据就变得更加简单。

兼容的数据格式:DPI-8数据可以与传统的激光扫描数据相结合,缩短决策时间并减少传统激光扫描仪对高分

   辨率数据的需求。

返回顶部