array(54) {
 [0] => string(3) "138"
 ["id"] => string(3) "138"
 [1] => string(12) "产品服务"
 ["name"] => string(12) "产品服务"
 [2] => string(7) "product"
 ["foldername"] => string(7) "product"
 [3] => string(0) ""
 ["filename"] => string(0) ""
 [4] => string(1) "0"
 ["bigclass"] => string(1) "0"
 [5] => string(1) "0"
 ["samefile"] => string(1) "0"
 [6] => string(1) "3"
 ["module"] => string(1) "3"
 [7] => string(1) "1"
 ["no_order"] => string(1) "1"
 [8] => string(1) "0"
 ["wap_ok"] => string(1) "0"
 [9] => string(1) "0"
 ["if_in"] => string(1) "0"
 [10] => string(1) "1"
 ["nav"] => string(1) "1"
 [11] => string(0) ""
 ["ctitle"] => string(0) ""
 [12] => string(0) ""
 ["keywords"] => string(0) ""
 [13] => string(0) ""
 ["content"] => string(0) ""
 [14] => string(0) ""
 ["description"] => string(0) ""
 [15] => string(1) "1"
 ["list_order"] => string(1) "1"
 [16] => string(1) "0"
 ["new_windows"] => string(1) "0"
 [17] => string(1) "1"
 ["classtype"] => string(1) "1"
 [18] => string(0) ""
 ["out_url"] => string(0) ""
 [19] => string(1) "1"
 ["index_num"] => string(1) "1"
 [20] => string(1) "0"
 ["access"] => string(1) "0"
 [21] => string(0) ""
 ["indeximg"] => string(0) ""
 [22] => string(0) ""
 ["columnimg"] => string(0) ""
 [23] => string(1) "1"
 ["isshow"] => string(1) "1"
 [24] => string(2) "cn"
 ["lang"] => string(2) "cn"
 [25] => string(15) "PRODUCT SERVICE"
 ["namemark"] => string(15) "PRODUCT SERVICE"
 [26] => string(1) "0"
 ["releclass"] => string(1) "0"
}
array(54) {
 [0] => string(3) "207"
 ["id"] => string(3) "207"
 [1] => string(18) "BIM放样机器人"
 ["name"] => string(18) "BIM放样机器人"
 [2] => string(7) "product"
 ["foldername"] => string(7) "product"
 [3] => string(0) ""
 ["filename"] => string(0) ""
 [4] => string(3) "141"
 ["bigclass"] => string(3) "141"
 [5] => string(1) "0"
 ["samefile"] => string(1) "0"
 [6] => string(1) "3"
 ["module"] => string(1) "3"
 [7] => string(1) "2"
 ["no_order"] => string(1) "2"
 [8] => string(1) "0"
 ["wap_ok"] => string(1) "0"
 [9] => string(1) "0"
 ["if_in"] => string(1) "0"
 [10] => string(1) "1"
 ["nav"] => string(1) "1"
 [11] => string(0) ""
 ["ctitle"] => string(0) ""
 [12] => string(0) ""
 ["keywords"] => string(0) ""
 [13] => string(0) ""
 ["content"] => string(0) ""
 [14] => string(0) ""
 ["description"] => string(0) ""
 [15] => string(1) "0"
 ["list_order"] => string(1) "0"
 [16] => string(0) ""
 ["new_windows"] => string(0) ""
 [17] => string(1) "3"
 ["classtype"] => string(1) "3"
 [18] => string(0) ""
 ["out_url"] => string(0) ""
 [19] => string(1) "0"
 ["index_num"] => string(1) "0"
 [20] => string(1) "0"
 ["access"] => string(1) "0"
 [21] => string(0) ""
 ["indeximg"] => string(0) ""
 [22] => string(0) ""
 ["columnimg"] => string(0) ""
 [23] => string(1) "1"
 ["isshow"] => string(1) "1"
 [24] => string(2) "cn"
 ["lang"] => string(2) "cn"
 [25] => string(0) ""
 ["namemark"] => string(0) ""
 [26] => string(1) "0"
 ["releclass"] => string(1) "0"
}
解决方案  THE SOLUTION
1 2 3 4 5
 • 产品概述
 • 技术规格
 • 行业应用
 • 经典案例
 • 相关新闻

天宝建筑施工快速定位工具

 

    天宝建筑施工快速定位工具(Trimble Rapid Positioning Tool)是施工现场必不可少的套装组合工具,让施工现场放样不再局限于卷尺测量和弹墨线,它几乎和卷尺测量一样简单,并且快得多、精准得多。

 

    天宝建筑施工快速定位工具Trimble Rapid Positioning Tool包含天宝RPT600放样站及Trimble Field

Link 2D版软件,主要用于测量距离并在施工现场定位。它专门设计用于满足室内外建筑施工项目的需求,是一种能够提高效率并减少返工的非常实用的解决方案。该解决方案可应用在地板、墙壁和天花板、支模、承台、电气工程、混凝土板、建筑机具

 
 
天宝建筑施工快速定位工具Trimble Rapid Positioning Tool主要特点:
提高生产效率:缩短工时,降低人工成本;
提升放样精度: 放样结果100%准确;
简单易用:无论新手老手,很快就能上手;
用途广泛:无论是采用传统设计图纸还是数字化文档,RPT600都能满足各项工作需求。
 
    

 

设置简单

无论把天宝建筑施工快速定位系统放在什么地方,它都能快速自动地进行设置。可以把RPT600安装在一个三脚架上,或连接到工地中的一个固定物体上。天宝的自动布点技术使得该系统能够针对当前的施工项目实现自我定位,无需校平。

 

 

 

简化头顶上方的放样操作

对天花板进行放样要求仪器垂直向上。由于此次设计采用了独特的双向轴控模式,RPT600的视野范围最大可以达到300度,大大简化了头顶上方的测量工作。

 

 

 

 

工作现场灵活可变

并非所有的工作都有相同的要求,无论是需要生成点和平面图,还是直接根据模型或二维图纸进行放样操作,

Trimble Field Link 2D版软件都能满足您的业务和放样要求。

      

 

放样工作流非常直观

Trimble Field Link 2D版软件能从头到尾指导您完成放样的各个步骤。这种一致性工作流可以确保经验不足的外业人员也能每次都遵循正确的放样程序。


 

 

 

无需目镜

所有的操作都是在一台轻便的平板电脑上进行的,你无需待在仪器的旁边就能查看仪器检测到的情况并进行定位放样的工作。

 

 

绿色激光清晰可见

清晰可见的激光点无需棱镜就能测量大范围工作面。

 

 

 

返回顶部