array(54) {
 [0] => string(3) "138"
 ["id"] => string(3) "138"
 [1] => string(12) "产品服务"
 ["name"] => string(12) "产品服务"
 [2] => string(7) "product"
 ["foldername"] => string(7) "product"
 [3] => string(0) ""
 ["filename"] => string(0) ""
 [4] => string(1) "0"
 ["bigclass"] => string(1) "0"
 [5] => string(1) "0"
 ["samefile"] => string(1) "0"
 [6] => string(1) "3"
 ["module"] => string(1) "3"
 [7] => string(1) "1"
 ["no_order"] => string(1) "1"
 [8] => string(1) "0"
 ["wap_ok"] => string(1) "0"
 [9] => string(1) "0"
 ["if_in"] => string(1) "0"
 [10] => string(1) "1"
 ["nav"] => string(1) "1"
 [11] => string(0) ""
 ["ctitle"] => string(0) ""
 [12] => string(0) ""
 ["keywords"] => string(0) ""
 [13] => string(0) ""
 ["content"] => string(0) ""
 [14] => string(0) ""
 ["description"] => string(0) ""
 [15] => string(1) "1"
 ["list_order"] => string(1) "1"
 [16] => string(1) "0"
 ["new_windows"] => string(1) "0"
 [17] => string(1) "1"
 ["classtype"] => string(1) "1"
 [18] => string(0) ""
 ["out_url"] => string(0) ""
 [19] => string(1) "1"
 ["index_num"] => string(1) "1"
 [20] => string(1) "0"
 ["access"] => string(1) "0"
 [21] => string(0) ""
 ["indeximg"] => string(0) ""
 [22] => string(0) ""
 ["columnimg"] => string(0) ""
 [23] => string(1) "1"
 ["isshow"] => string(1) "1"
 [24] => string(2) "cn"
 ["lang"] => string(2) "cn"
 [25] => string(15) "PRODUCT SERVICE"
 ["namemark"] => string(15) "PRODUCT SERVICE"
 [26] => string(1) "0"
 ["releclass"] => string(1) "0"
}
array(54) {
 [0] => string(3) "235"
 ["id"] => string(3) "235"
 [1] => string(15) "三维扫描仪"
 ["name"] => string(15) "三维扫描仪"
 [2] => string(7) "product"
 ["foldername"] => string(7) "product"
 [3] => string(0) ""
 ["filename"] => string(0) ""
 [4] => string(3) "141"
 ["bigclass"] => string(3) "141"
 [5] => string(1) "0"
 ["samefile"] => string(1) "0"
 [6] => string(1) "3"
 ["module"] => string(1) "3"
 [7] => string(1) "1"
 ["no_order"] => string(1) "1"
 [8] => string(1) "0"
 ["wap_ok"] => string(1) "0"
 [9] => string(1) "0"
 ["if_in"] => string(1) "0"
 [10] => string(1) "1"
 ["nav"] => string(1) "1"
 [11] => string(0) ""
 ["ctitle"] => string(0) ""
 [12] => string(0) ""
 ["keywords"] => string(0) ""
 [13] => string(0) ""
 ["content"] => string(0) ""
 [14] => string(0) ""
 ["description"] => string(0) ""
 [15] => string(1) "0"
 ["list_order"] => string(1) "0"
 [16] => string(0) ""
 ["new_windows"] => string(0) ""
 [17] => string(1) "3"
 ["classtype"] => string(1) "3"
 [18] => string(0) ""
 ["out_url"] => string(0) ""
 [19] => string(1) "0"
 ["index_num"] => string(1) "0"
 [20] => string(1) "0"
 ["access"] => string(1) "0"
 [21] => string(0) ""
 ["indeximg"] => string(0) ""
 [22] => string(0) ""
 ["columnimg"] => string(0) ""
 [23] => string(1) "1"
 ["isshow"] => string(1) "1"
 [24] => string(2) "cn"
 ["lang"] => string(2) "cn"
 [25] => string(0) ""
 ["namemark"] => string(0) ""
 [26] => string(1) "0"
 ["releclass"] => string(1) "0"
}
解决方案  THE SOLUTION
1 2 3 4 5
 • 产品概述
 • 技术规格
 • 行业应用
 • 经典案例
 • 相关新闻

Trimble TX8产品介绍

 

 
    激光扫描提供了一种最为简单、准确的建模方法,能够根据三维点云数据创建出丰富、高精度的模型。过去几十年来,天宝在激光扫描领域一直处于领先地位,推出了应用于建筑施工领域的最先进的激光扫描解决方案——Trimble TX8。
 
 
    Trimble TX8设立了新的行业标准,承包商和设计师们可以利用激光扫描技术的优势开展工作。
 
 
    Trimble TX8坚固耐用,设置简单,精准度高,可以保证每秒1百万点的数据获取速度,精度为1毫米,将速度和精度完美整合到一个强大的解决方案中。
 
 
    Trimble TX8可以在3分钟时间内完成一次测量任务,与传统的激光扫描仪相比,节省了大量的外业工作时间,还可以根据扫描应用很简单地对Trimble TX8进行自定义设置,这种灵活性还延伸到了扫描仪本身所生成的点云文件上,这种无缝衔接的工作流不仅简化了数据处理过程,其点云数据还可以用于快速评估。
 
 
    TX8的彩色触摸显示屏使操作者能够很轻松地理解当前的扫描过程,实现可视化,还为高级用户提供了很多个性化设置,以便全面控制整个扫描过程。
 
 
    Trimble TX8完全满足了承包商和设计师们对速度和精度的要求。
返回顶部